Oferta

Opis przebiegu kursu na prawo jazdy

Pojazd do nauki jazdy 01

Nasze kursy cechują się wysoką jakością merytoryczną. Stawiamy przede wszystkim na gruntowne przygotowanie naszych kursantów do egzaminu na prawo jazdy. Zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy.

Dzięki ich wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, uczniowie szybko stają się prawdziwymi kierowcami, którzy oprócz prawidłowego poruszania się po drogach i znajomości obsługi samochodu, potrafią szybko reagować na niebezpieczeństwa spotykane na drodze.

Zajęcia części teoretycznej odbywają się w odpowiedzio wyposażonych salach i trwają 30 godzin.W tym czasie kursanci zdobywają wiedzę o przepisach ruchu drogowego, zasadach poruszania się po drogach, obsługi pojazdu, dokumentacji związanej z samochodem i zasad udzielania pomocy przedlekarskiej.

Wykłady teoretyczne wspierane są przez pomoce naukowe (instruktarzowe płyty DVD i CD, plansze, schematy, programy komputerowe i inne). W ramach obowiązkowych zajęć z zakresu udzielania pomocy przedlekarskiej, kursanci zdobywają potrzebną wiedzę o ratowaniu życia, zarówno w teorii jak i praktyce (ćwiczenia resuscytacji).

Uczestnicy kursu otrzymują na czas jego trwania materiały dydaktyczne, w których skład wchodzą podręczniki o ruchu drogowym i znakach, ćwiczenia i płyta CD z programem egzaminacyjnym. Stanowisko komputerowe w ośrodku wyposażone jest w klawiaturę egzaminacyjną, taką samą na jakiej zdaje się egzamin teoretyczny w WORD. Dzięki temu nasi kursanci mogą nauczyć się jej obsługi i poćwiczyć zdawanie testów na prawo jazdy w taki sam sposób jak będzie się to odbywało na egzaminie państwowym.

Pojazd do nauki jazdy 02

Po ukończeniu zajęć teoretycznych odbywa się druga część kursu – praktyka. Zajęcia praktyczne trwają kolejne 30 godzin. Uczniowie umawiają się na dogodne dla nich terminy jazd z instruktorem prowadzącym. AS-TOR posiada takie same samochody do nauki jazdy, na jakich zdaje się egzamin w WORD.

Na koniec kursów uczeń przystępuje do egzaminów wewnętrznych z teorii i praktyki, których cena wliczona jest do ogólnej ceny kursu. Zdanie obu egzaminów skutkuje wydaniem dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Częścią egzaminu praktycznego na prawo jazdy jest obsługa codzienna pojazdu.

Polega ona na dokładnym sprawdzeniu, czy samochód, którym mamy zamiar podróżować nadaje się do jazdy.

Nas najbardziej interesuje jak wygląda owa obsługa codzienna na egzaminie.
Jest to pierwszy element egzaminu praktycznego i odbywa się na placu manewrowym.

Kiedy egzaminator zaparkuje w kopercie będącej częścią łuku egzaminacyjnego, poprosi Was o rozpoczęcie sprawdzania pojazdu.

Na całą procedurę składają się:

  • sprawdzenie poziomu płynów w zbiornikach (zazwyczaj egzaminator wymaga jedynie opisania tych czynności)
  • sprawdzenie świateł zewnętrznych pojazdu
  • test sygnału dźwiękowego

Egzaminowanie

Kończy się okres uczenia się odpowiedzi na pamięć. Teraz egzaminatorzy sprawdzą reagowanie na nieznane sytuacje jeszcze przed wyjściem na plac manewrowy. Przyszli kierowcy najpierw odpowiadają na 20 pytań jednokrotnego wyboru dotyczących każdej kategorii prawa jazdy. Kolejnych 12 zależy od wybranego pojazdu. Zmianie uległ także sposób naliczania punktów – liczba punktów będzie zależna od wagi pytania. Maksymalnie do zdobycia będzie 74 punkty. Zaliczyć można od 68. Na odpowiedź ustawodawcy przewidzieli 15 sekund, a po jej udzieleniu nie będzie możliwości powrotu. 

Zmiany w Ustawie o kierujących pojazdami to również kres bezterminowych dokumentów uprawniających do jazdy. Od teraz każdy będzie miał datę ważności (maksymalnie 15 lat), a samo prawo jazdy będzie miało nowy wzór. Nie trzeba jednak zastępować swojego starego dokumentu nowym – wymiana dotychczas wydanych bezterminowo przypadnie na lata 2028-2033. Sam dokument będzie miał mikrodruk i hologram. WORD-y czeka całkowita informatyzacja, a przyszłych kierowców zmiany w organizacji kursu. W teorii zaczyna się od wizyty w starostwie powiatowym, które tworzy internetowy profil przyszłego kierowcy. Tam znajdą się informacje o badaniach lekarskich czy odbytym kursie. Kursant będzie mógł zapisać się również przez internet na egzamin, a informacje o jego wyniku WORD wyśle do starostwa również elektronicznie. Prawo jazdy trafi do rąk kierowcy po trzech dniach od zdania egzaminu. 

W praktyce tak naprawdę dla naszych uczniów nic się nie zmieni ,nadal pierwsze kroki powinni kierować do biura naszego Ośrodka Szkolenia , a nie do urzędu ,ponieważ mamy już gotowe połączenie internetowe ze Starostwem , jak również Urzędem Miasta i wszelkie formalności możemy bez problemu załatwiać za naszych 
uczniów. Oczywiście jak było dotychczas , tak i teraz, badanie lekarskie również będzie się odbywało w naszym Ośrodku Szkolenia przed rozpoczęciem kursu.

Jak widać jesteśmy przygotowani na nadchodzące zmiany i nasi uczniowie nie muszą
się ich obawiać , przygotowanie dotyczy również nauki części teoretycznej kursu na prawo jazdy. Przyjęty przez nas system szkolenia pozwala bez problemu każdemu uczestnikowi kursu na indywidualne dostosowanie czasu szkolenia do własnych potrzeb i możliwości , tzn. że zajęcia teoretyczne będą prowadzone w tygodniu w godzinach popołudniowych jak również w soboty i niedziele w blokach programowych, które dowolnie będzie można konfigurować wg potrzeb kursanta.

Robimy wszystko aby uczniowie w jak najmniejszym stopniu odczuli zmiany i byli nadal przygotowani na wysokim poziomie do egzaminów na prawo jazdy

-mówi Piotr Berent z Auto Szkoły As-Tor