RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI
W związku z zaplanowanym na 25 maja 2018 roku wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych zmodernizowaliśmy nasz Regulamin
Celem uniknięcia wątpliwości, w ramach realizacji założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, uprzejmie informujemy, że Auto Szkoła Toruń AS-TOR Piotr Berent, posiada w swoich zasobach Twoje dane osobowe związane z prowadzoną przez nas działalnością edukacyjną. Dane te przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały przez Ciebie podane. W każdej chwili masz prawo wglądu do nich, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia z bazy za pośrednictwem kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. 

Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Szkoła Toruń AS-TOR Piotr Berent bardzo poważnie traktuje kwestie dotyczące polityki prywatności. Z tego względu jest dla nas priorytetem dbałość o to, żeby nie musieli Państwo martwić się o ochronę swoich danych osobowych podczas przeglądania naszej strony internetowej.
Odwiedziny na naszej stronie i przeglądanie większości informacji dotyczących spółki, jej produktów i usług są możliwe bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Jednak na niektórych podstronach możemy poprosić Państwa o określone informacje, z których część może być uważana za dane osobowe.
Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe, które otrzymamy od Państwa, na przykład kiedy będą Państwo korzystali z naszej strony. Niniejsza polityka dotyczy zarówno wszystkich odwiedzających stronę internetową jak również wszystkich środków dostępu, w tym między innymi komputerów stacjonarnych i laptopów, publicznych terminali internetowych oraz urządzeń mobilnych.
Przesyłając swoje dane osobowe za pośrednictwem naszej strony, jednoznacznie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag w tej sprawie, prosimy kontaktować się z naszym biurem.

Pojęcia
Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Szkoła Toruń Piotr Berent z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ulicy Jęczmienna 22, zarejestrowana pod numerem NIP: 956-133-65-87
„Użytkownik (użytkownicy)”: użytkownik lub użytkownicy strony, łącznie lub indywidualnie, w zależności od kontekstu;
„Strona internetowa”: strona internetowa dostępna pod następującym głównym adresem URL: www.as-tor.pl
„Dane osobowe”: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Gromadzone dane osobowe
Na niektórych podstronach naszej strony internetowej, Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Szkoła Toruń AS-TOR Piotr Berent będzie gromadzić Państwa dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło.
Poufność gromadzonych danych osobowych
Niniejsza polityka prywatności będzie stanowić podstawę do wykonywania jakichkolwiek działań związanych z wykorzystywaniem Państwa danych oraz ich przetwarzaniem. Ośrodek Szkolenia Kierowców AS-TOR dba przede wszystkim o to, żeby zapewnić jak najlepszą ochronę Państwa danych osobowych, starając się w ten sposób zapobiec bezprawnemu przetwarzaniu oraz przypadkowej utracie lub usunięciu Państwa danych osobowych. W szczególności zwracamy uwagę na bezpieczeństwo w zakresie poniższych kwestii: korzystanie we wszelkich stosownych przypadkach z mechanizmów szyfrujących; stosowanie ochrony hasłem; żądanie gwarancji umownych od stron trzecich; oraz ograniczenie dostępu do Państwa danych osobowych

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych
W przypadku, gdy będą Państwo chcieli skorzystać z obszaru naszej strony internetowej wymagającego rejestracji, zostaną Państwo poproszeni o podanie odpowiednich danych. W tym przypadku Ośrodek Szkolenia Kierowców AS-TOR jednoznacznie zastrzega, że pełny dostęp do strony internetowej uzyskają Państwo dopiero po podaniu wymaganych informacji oraz zaakceptowaniu odpowiednich polityk i warunków.
 Ponadto Ośrodek Szkolenia Kierowców AS-TOR może gromadzić Państwa dane osobowe: podczas tworzenia internetowego konta użytkownika; przy składaniu zamówienia; przy zamawianiu newslettera; w przypadku udziału w konkursie, loterii lub innej promocji; w przypadku wypełniania ankiety; Ośrodek Szkolenia Kierowców AS-TOR będzie jednocześnie unikać gromadzenia danych osobowych, które nie są przydatne dla powyższych celów i nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej, niż to konieczne dla realizacji tych celów, lub, w stosownych przypadkach, dłużej niż przez okres określony w umowie lub przepisami prawa. Wszystkie przekazywane przez Państwa dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Ośrodek Szkolenia Kierowców AS-TOR ma prawo wykorzystywać gromadzone dane osobowe do następujących celów („cele”): zarejestrowanie Państwa na stronie internetowej jako użytkownika oraz świadczenie usług za pośrednictwem stron; zapewnienie, by treść strony internetowej prezentowała się w sposób jak najbardziej efektywny dla Państwa oraz dla Państwa komputera; obsługa zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej; badania i analiza rynku oraz klientów, produktów i usług Auto Szkoły Toruń AS-TOR Piotr Berent; ułatwienie Ośrodek Szkolenia Kierowców AS-TOR oceny produktów i usług firmy, a także wprowadzania w nich poprawek i ulepszeń;dokumentacja wewnętrzna; marketing, w tym dostarczanie Państwu informacji, o które sami Państwo poproszą lub które mogą zdaniem Ośrodek Szkolenia Kierowców AS-TOR Państwa zainteresować, o ile wyrazili Państwo zgodę na kontakt w tych sprawach; organizowanie konkursów i/lub innych działań promocyjnych; rekrutacja; Wszystkie powyższe ustalenia dotyczą również wykorzystywania Państwa danych osobowych do powyższych celów przez spółki stowarzyszone.
Polityka ujawniania danych osobowych
Ośrodek Szkolenia Kierowców AS-TOR nie przekazuje Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody, za wyjątkiem: przypadków, gdy ujawnienie takich informacji jest konieczne w celu umożliwienia pracownikom, agentom, podwykonawcom, dostawcom lub kontrahentom Ośrodek Szkolenia Kierowców AS-TOR świadczenia usług lub wykonywania zadań w imieniu; nabywców lub potencjalnych nabywców praw i obowiązków Ośrodek Szkolenia Kierowców AS-TOR związanych ze stroną internetową; jeżeli ujawnienie danych jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów Ośrodek Szkolenia Kierowców AS-TOR, jej klientów lub spółek stowarzyszonych bądź jest wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa.; Jako użytkownik, przyjmują Państwo do wiadomości, że wszelkie informacje przekazywane przez Państwa za pomocą narzędzi, które sprawiają, że informacje te stają się widoczne dla innych osób są przez te narzędzia publicznie udostępniane. Należy o tym pamiętać i postępować z rozwagą i ostrożnością, kiedy przekazują Państwo informacje za pomocą takich narzędzi.; W każdym przypadku, gdy Ośrodek Szkolenia Kierowców AS-TOR ujawnia Państwa dane osobowe starannie wybranej osobie trzeciej lub jednej z osób trzecich wymienionych powyżej, ujawnienie takie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
Marketing bezpośredni
Mogą Państwo w każdej chwili zmienić swoje preferencje dotyczące marketingu bezpośredniego, korzystając z opcji rezygnacji umieszczanej w każdym e-mailu o charakterze marketingu bezpośredniego, lub, jeżeli zarejestrowali się Państwo jako użytkownik, poprzez zmianę ustawień konta.
Na stronach rejestracyjnych oraz innych podstronach tej strony internetowej, mogą Państwo zostać poproszeni o wskazanie, czy chcą Państwo otrzymywać określone informacje pocztą elektroniczną i/lub tradycyjną. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będzie to oznaczało, że zgadzają się Państwo na wykorzystywanie przez Ośrodek Szkolenia Kierowców AS-TOR Państwa danych osobowych do dostarczania Państwu informacji na temat jej produktów, działań promocyjnych oraz ofert specjalnych, a także wszelkich innych informacji o produktach czy usługach Ośrodek Szkolenia Kierowców AS-TOR
 Osoby niepełnoletnie 
Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam swoich danych osobowych bez zgody i nadzoru rodzica lub opiekuna. Bez tej zgody, Ośrodek Szkolenia Kierowców AS-TOR nie będzie zapisywać danych takich osób, przetwarzać ich ani przekazywać osobom trzecim.
 Administrator danych
Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Szkoła Toruń AS-TOR Piotr Berent
ul. Jęczmienna 22 87-100 Toruń
Nie czekaj zapisz się do naszej szkoły!
Zapisz się na wybrany przez Ciebie kurs!
AS-TOR to profesjonalne szkolenie w miłej atmosferze !
Zdobądź wymarzone prawo jazdy!