Egzaminowanie

Kończy się okres uczenia się odpowiedzi na pamięć. Teraz egzaminatorzy sprawdzą reagowanie na nieznane sytuacje jeszcze przed wyjściem na plac manewrowy. Przyszli kierowcy najpierw odpowiadają na 20 pytań jednokrotnego wyboru dotyczących każdej kategorii prawa jazdy. Kolejnych 12 zależy od wybranego pojazdu. Zmianie uległ także sposób naliczania punktów – liczba punktów będzie zależna od wagi pytania. Maksymalnie do zdobycia będzie 74 punkty. Zaliczyć można od 68. Na odpowiedź ustawodawcy przewidzieli 15 sekund, a po jej udzieleniu nie będzie możliwości powrotu. 
Zmiany w Ustawie o kierujących pojazdami to również kres bezterminowych dokumentów uprawniających do jazdy. Od teraz każdy będzie miał datę ważności (maksymalnie 15 lat), a samo prawo jazdy będzie miało nowy wzór. Nie trzeba jednak zastępować swojego starego dokumentu nowym – wymiana dotychczas wydanych bezterminowo przypadnie na lata 2028-2033. Sam dokument będzie miał mikrodruk i hologram. WORD-y czeka całkowita informatyzacja, a przyszłych kierowców zmiany w organizacji kursu. W teorii zaczyna się od wizyty w starostwie powiatowym, które tworzy internetowy profil przyszłego kierowcy. Tam znajdą się informacje o badaniach lekarskich czy odbytym kursie. Kursant będzie mógł zapisać się również przez internet na egzamin, a informacje o jego wyniku WORD wyśle do starostwa również elektronicznie. Prawo jazdy trafi do rąk kierowcy po trzech dniach od zdania egzaminu. 
W praktyce tak naprawdę dla naszych uczniów nic się nie zmieni ,nadal pierwsze kroki powinni kierować do biura naszego Ośrodka Szkolenia , a nie do urzędu ,ponieważ mamy już gotowe połączenie internetowe ze Starostwem , jak również Urzędem Miasta i wszelkie formalności możemy bez problemu załatwiać za naszych 
uczniów. Oczywiście jak było dotychczas , tak i teraz, badanie lekarskie również będzie się odbywało w naszym Ośrodku Szkolenia przed rozpoczęciem kursu.
Jak widać jesteśmy przygotowani na nadchodzące zmiany i nasi uczniowie nie muszą
się ich obawiać , przygotowanie dotyczy również nauki części teoretycznej kursu na prawo jazdy. Przyjęty przez nas system szkolenia pozwala bez problemu każdemu uczestnikowi kursu na indywidualne dostosowanie czasu szkolenia do własnych potrzeb i możliwości , tzn. że zajęcia teoretyczne będą prowadzone w tygodniu w godzinach popołudniowych jak również w soboty i niedziele w blokach programowych, które dowolnie będzie można konfigurować wg potrzeb kursanta.
Robimy wszystko aby uczniowie w jak najmniejszym stopniu odczuli zmiany i byli
nadal przygotowani na wysokim poziomie do egzaminów na prawo jazdy -mówi 
Piotr Berent z Auto Szkoły As-Tor