Badania lekarskie

Zapraszamy na badania lekarskie od 05.05.2020 godzina 16

Biuro czynne od 12:30 do 17:00